5 steppiä kohti tavoitteellista ja optimoitua digimarkkinointia

Yrityksen menestyksen avain on usein yksinkertainen: ketteryys ja jatkuva kehitys luovat mahdollisuuksien ympäristön, jossa yrityksen kaikki digitaalisen markkinoinnin toimet tähtäävät kannattavaan kasvuun. Strateginen ja tavoitteellinen pohja on välttämätön osa digitaalista markkinointia nopeasti muuttuvalla ja erittäin kilpailullisella kentällä. Tästä huolimatta, sekä tutkimukset ja käytännön esimerkit osoittavat, ettei suurimmalla osalla yrityksistä ole selkeitä tavoitteita digitaalisen markkinoinnin toimiin.

Digitalisoituminen on mahdollistanut lähes rajattoman määrän keinoja markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseen. Tämä laaja “big datan” ja eri analytiikka-ohjelmien kenttä voi tehdä tavoitteiden asettamisesta ja suorituskyvyn mittaamisesta vaikeaa, jos ei tiedä mistä lähteä liikkeelle. Tämän seurauksena yritykset jättävät usein mittaamisen kokonaan pois to-do -listaltaan ja tätä kautta menettävät ne mahdollisuudet, joita digitaalinen pelikenttä tarjoaa oman liiketoiminnan kehitykseen sekä optimointiin.

 

Vaihe 1: Datan keruun ja yksinkertaiset KPI:t – Digitaalisen markkinoinnin tavoitteiden on oltava linjassa yrityksen ylimpien tavoitteiden kanssa. Analytiikan hyödyntämisen aloitukseen on saatavilla lukuisia ilmaisia keinoja, joista yleisimpänä tunnetaan Google Analytics. Aloita perusteista: asenna seurantakoodi, aseta yrityksellesi sopivat konversiot ja tutustu perusraportteihin, joilla saat tuntumaa analytiikka-palvelun käyttöön.

Vaihe 2: Vision määrittäminen ja mallien rakentaminen – Määritä digin visio ja missio. Monilla yrityksillä ei ole pitkäaikaista näkemystä siitä, kuinka digitaaliset kanavat kehittävät brändiä ja tukevat liiketoiminta. Kokonaiskuvan hahmottaminen voi tuntua alkuun haastavalta, mutta se on sitäkin tärkeämpi askel kohti strategisempaa digitaalista markkinointia. Tässä vaiheessa osviittaa ja apua voi hakea erilaisista raporteista ja dashboard-työkaluista, jotka mahdollistavat eri datalähteiden yhdistämisen ja visualisoimisen yhdessä näkymässä. Datan hallintatyökaluja on laaja skaala ilmaisista työkaluista monipuolisen bisnesanalytiikan hallintajärjestelmiin, joista jokaisen yrityksen on mahdollista löytää omia tarpeitaan vastaava järjestelmä.

Vaihe 3: Datalla segmentointi ja kohdentaminen – Kaikki asiakkaasi eivät ole samanlaisia, joten miksi viestisit heille vain yhdellä tavalla. Asiakkaiden segmentointi auttaa yritysta löytämään tuottavimmat asiakasryhmä ja mahdollistaa yksilöllisemmän viestimisen asiakkaalle markkinointiviestinnän kohdentamisen keinoin. Dataan perustuvassa segmentoinnissa on rajattomasti keinoja tuottavimpien asiakaspersoonien löytämiseen esimerkiksi demografisten tekijöihin tai ostokäyttäytymiseen perustuvasti. Segmentoinnin pitäisi aina rakentua asiakkaiden taustoihin ja käytökseen perustuvasti, yrityksen omien mielipiteiden sijasta.

Vaihe 4: Tiedolla johdettu analytiikkaprosessi läpi yrityksen – Data-analyysin ja erilaisten mittareiden tehokas hyödyntäminen yrityksen kaikissa funktioissa auttaa yrityksesi saavuttamaan uudenlaista kilpailuetua. Analytiikan hyödyntäminen antaa useita mahdollisuuksia markkinoinnin lisäksi esimerkiksi myynnin mittaamiseen. Kun johto kykenee nojaamaan intuition lisäksi tietoon ja faktoihin, saavat nopeatkin päätökset varmuutta ja luotettavuutta. Yrityksen sisäisten siilojen poistamiseksi eri liiketoiminnan osien data ja suunnitteluprosessit tulisi tuoda yhteen, jotta tulevaisuuden tavoitteisiin voidaan asettaa yhtenevät suuntaviivat.

Vaihe 5: Optimoitu digitaalisen markkinoinnin prosessi – Digimarkkinoinnin toimien ja tavoitteiden kuuluu kehittyä yrityksesi mukana. Jatkuva mittaamiseen ja testaukseen perustuva optimointi pitää yrityksesi digitaalisen markkinoinnin tehokkaana tulevaisuudessakin. Automaattiset A/B-testaukset verkkosivujen tai vaikka sähköpostimarkkinoinnin osalta optimoivat markkinointiviestisi. Strategisessa digitaalisessa markkinoinnissa asiakas on nostettu yrityksen keskiöön ja asiakasta lähestytään parhaalla mahdollisella tavalla datalähtöisesti.

Digitaalinen markkinointistrategia ja selkeät tavoitteet auttavat sinua saamaan aikaan todellisia tuloksia digimarkkinoinnistasi. Älä enää tuhlaa aikaasi tehottomilla taktiikoilla, vaan etsitään yrityksesi digin mitattavat suuntaviivat yhdessä. PunaMusta Digital tarjoaa asiantuntevaa apua tavoitteiden asettamiseen ja tulosten saavuttamiseen digitaalisessa markkinoinnissa.

Tee arjestasi helpompaa ja markkinoinnistasi kannattavampaa

KERRO MEILLE TARPEISTASI, IDEOIDAAN YHDESSÄ!


  Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ota rohkeasti yhteyttä:

  Hanna Kutschke – Asiakkuudet
  hanna.kutschke@punamusta.com
  050 345 0768

  OTA YHTEYTTÄ

  Täydennä nimesi ja sähköpostisi alle, niin katsotaan digin suuntaviivat kuntoon yhdessä,