Tietosuojaseloste

ME PUNAMUSTA DIGITALILLA VÄLITÄMME TIETOJESI TURVALLISUUDESTA

Olemme PunaMusta Digital Oy:lla (jäljempänä ”Yritys” tai ”Me”) sitoutuneita huolehtimaan hallussamme olevien henkilötietojen tietosuojasta sekä luottamuksellisuudesta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa sähköpostitse osoitteen hanna.kutschke@punamusta.com kautta.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 03.08.2018.

REKISTERINPITÄJÄ
PunaMusta Digital Oy
Y-tunnus: 1865576-9
Hämeenkatu 20 A,
33200 Tampere
YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJASELOSTEESEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA
Hanna Kutschke
Hämeenkatu 20 A,
33200 Tampere
hanna.kutschke@punamusta.com
REKISTERIN NIMI
SmartLogin -käyttäjärekisteri

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilöllä on tai on ollut käyttäjätunnus PunaMusta Digitalin SmartLogin-kirjautumisjärjestelmään liitettyyn palveluun. Tietoja käytetään käyttäjien kirjautumiseen ja yksilöintiin palveluissa, palveluiden tuottamiseen sekä asiakaspalveluun.

Mitä ja miten tietoja kerätään?

Jokaiselta käyttäjältä vaaditaan vähintään etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Käyttäjät voivat halutessaan antaa palveluun myös muita henkilötietojaan, kuten puhelinnumeronsa tai osoitetietojaan.
Käyttäjät syöttävät itse omat henkilötietonsa liittyessään palvelun käyttäjiksi. Rekisteröitymiskutsun lähettävä henkilö syöttää kutsuttavan henkilön sähköpostiosoitteen. Tietoja voidaan välittää palveluun myös asiakkaan käytössä olevista henkilötietojärjestelmistä.

Luovutetaanko tietoja muualle?

Henkilötietoja voidaan välittää SmartLogin-kirjautumisjärjestelmään liitettyihin palveluihin, joissa toiset käyttäjät (ylläpitäjät) saattavat käyttöoikeuksiensa puitteissa päästä niitä tarkastelemaan. Rekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille.
Henkilötietoja ei siirretä näiden alueiden ulkopuolelle. Palvelu on kuitenkin käytettävissä myös EU:n ja ETA:n alueen ulkopuolella.

Miten tietoja suojataan?

Palvelin, jolla rekisteri on tallennettuna, sijaitsee suojatussa palvelinsalissa, jonne on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä erillisestä sopimuksesta.
Kaikki käyttäjätiedot on tallennettu palvelun tietokantaan kaksisuuntaista salausmenetelmää käyttäen. Käyttäjien salasanoista on tallennettu tietokantaan salasanasta muodostettu tiiviste, joka on muodostettu turvallisella menetelmällä ja suolattu käyttäen yksilöllistä merkkijonoa.Käyttäjätiedot siirretään palveluiden välillä kaksisuuntaista salausmenetelmää sekä HTTPS-yhteyttä käyttäen. Tiedot siirretään palvelimen ja selaimen välillä salatun HTTPS-yhteyden yli.

Mitä oikeuksia rekisteröityneellä on?

Käyttäjä voi pyytää itsestään kerätyt tiedot PunaMusta Digitalilta, jolloin ne toimitetaan hänelle erikseen sovittavalla tavalla. Pyyntö tulee aina tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna.
Käyttäjä voi pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Pyyntö tietojen korjaamiseksi pitää tehdä aina kirjallisesti ja allekirjoitettuna.
Käyttäjä voi pyytää ylläpitäjältä omien henkilötietojensa poistamista.